2009-06-22 Moncton NB to Gateway Village PEI - valkyrie